Академия Коучингового Мастерства

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

інтернет-сайту https://lms.coaches.systems
Ця політика конфіденційності персональних даних Academy WPG (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет - https://lms.coaches.systems , яку Ресурс (сайт) https://lms.coaches.systems , розташований на доменному імені https://lms.coaches.systems (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту https://lms.coaches.systems / (а також його субдоменів), програм і продуктів.

Ця Політика конфіденційності складена з урахуванням та відповідно до вимог чинного законодавства України.
Використання сервісів сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
1.1. "Адміністрація ресурсу" (далі-Адміністрація, Оператор» – уповноважені співробітники на управління Ресурсом, що діють від імені фізичної особи підприємця Анжели Ястреб-Руденко, який організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії), що здійснюються з персональними даними.
1.2. "Персональні дані" - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних), в тому числі:
1.2.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису, заповнюючи заявку на курс, написання відгуку і тд) або в процесі використання сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сервісів інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
1.2.2. Дані, які автоматично передаються сервісам сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер користувача (або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються користувачем, дата і час доступу до сервісів, адреси запитуваних сторінок та інша подібна інформація.
1.3. «Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.4. "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.5. "Ресурс https://lms.coaches.systems/» (далі-Ресурс) - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://lms.coaches.systems/, а також його субдоменах.
1.6. "Користувач ресурсу https://lms.coaches.systems/» (далі-Користувач) - особа, яка має доступ до Ресурсу, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, і матеріали ресурсу https://lms.coaches.systems/.
1.7. "Cookies" -невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.8. "IP-адреса" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.
1.9. Актуальні загрози безпеці персональних даних» - сукупність умов і факторів, що створюють актуальну небезпека несанкціонованого, у тому числі випадкового доступу до персональних даних при їх обробці в інформаційній системі, результатом якого можуть стати знищення, зміна, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дії.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем ресурсу означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання ресурсу.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до Ресурсу https://lms.coaches.systems/.
2.4. Ресурс не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на ресурсі https://lms.coaches.systems/.
2.5. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються користувачам ресурсу https://lms.coaches.systems/.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом адміністрації при реєстрації на ресурсі або іншому використанні ресурсу, а також при оформленні замовлення для придбання товару, послуги.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми або форми зворотного зв'язку на ресурсі і включають в себе наступну інформацію:
 • 3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
 • 3.2.2. контактний телефон користувача;
 • 3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) користувача;
 • 3.2.4. місце проживання користувача (на вимогу Адміністрації).

3.3. Ресурс захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("Піксель"):
 • 3.3.1. IP адреса;
 • 3.3.2. інформація З cookies;
 • 3.3.3. інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • 3.3.4. час доступу;
 • 3.3.5. адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
 • 3.3.6. реферер (адреса попередньої сторінки).

3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин ресурсу, що вимагає авторизації.

3.5. Ресурс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.6. Будь - яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Ресурс (Сайт) збирає і зберігає тільки ту Персональну інформацію, яка необхідна для надання Сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.
4.2. Персональні дані Користувача Адміністрація Ресурсу  може використовувати в цілях:
4.2.1. Ідентифікації користувача, зареєстрованого на ресурсі, для оформлення замовлення і (або) укладення, наприклад, Договору-оферти на надання інформаційно-консультаційних послуг дистанційним способом.
4.2.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних ресурсу.
4.2.3. Встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання ресурсу, надання послуг, обробки запитів і заявок від користувача.
4.2.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.2.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем.
4.2.6. Створення облікового запису, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.2.7. Направлення повідомлення Користувача ресурсу (при необхідності).
4.2.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.2.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням ресурсу.
4.2.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені ресурсу або від імені партнерів ресурсу.
4.2.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.
4.2.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів ресурсу з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється не довше терміну, що відповідає цілям обробки персональних даних, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання Договору оферти, до якого Користувач приєднався на ресурсі.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки з підстав і в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних адміністрація інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
Для виконання робіт із забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці в інформаційній системі відповідно до законодавства України, Адміністрація ресурсу може залучати на договірній основі юридичну особу або індивідуального підприємця, які мають, у разі необхідності, ліцензію на діяльність з технічного захисту конфіденційної інформації.
До складу заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних, що реалізуються в рамках системи захисту персональних даних з урахуванням актуальних загроз безпеці персональних даних і застосовуваних інформаційних технологій, входять наступні заходи, в тому числі, але не обмежуючись:
 • ідентифікація та аутентифікація суб'єктів доступу та об'єктів доступу;
 • управління доступом суб'єктів доступу до об'єктів доступу;
 • обмеження програмного середовища;
 • захист машинних носіїв інформації, на яких зберігаються та (або) обробляються персональні дані (далі-машинні носії персональних даних);
 • реєстрація подій безпеки;
 • антивірусний захист;
 • виявлення (запобігання) вторгнень;
 • контроль (аналіз) захищеності персональних даних;
 • забезпечення цілісності інформаційної системи та персональних даних;
 • забезпечення доступності персональних даних;
 • захист середовища віртуалізації;
 • захист технічних засобів;
 • захист інформаційної системи, її засобів, систем зв'язку та передачі даних;
 • виявлення інцидентів (однієї події або групи подій), які можуть призвести до збоїв або порушення функціонування інформаційної системи та (або) до виникнення загроз безпеці персональних даних (далі - інциденти), та реагування на них;
 • управління конфігурацією інформаційної системи та системи захисту персональних даних.
 • перевірка системного і (або) прикладного програмного забезпечення, включаючи програмний код, на відсутність не декларованих можливостей з використанням автоматизованих засобів і (або) без використання таких;
 • тестування інформаційної системи на проникнення;
 • використання в інформаційній системі системного і (або) прикладного програмного забезпечення, розробленого з використанням методів захищеного програмування.
5.6. Адміністрація спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача

6. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач має право вимагати від адміністрації ресурсу уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав.
6.2. Якщо користувач вважає, що Адміністрація ресурсу здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог українського законодавства про персональні дані або іншим чином порушує його права і свободи, користувач має право оскаржити дії або бездіяльність оператора в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку, в тому числі на відшкодування збитків і (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.
6.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних, шляхом направлення повідомлення адміністрації ресурсу за адресою електронної пошти: anastasiia@wpg.com.ua (пошта адміністратора сайту). Адміністрація ресурсу припиняє обробку персональних даних у терміни, встановлені чинним законодавством України.
6.4. Користувач зобов'язаний:
6.4.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування ресурсу.
6.4.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
6.5. Адміністрація ресурсу зобов'язана:
6.5.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.
6.5.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
6.5.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 229.
6.5.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача, або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація ресурсу, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7. 2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала Публічним Надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією ресурсу.
7.2.3. Була розголошена за згодою користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, Про захист авторських і суміжних прав, Про охорону товарних знаків, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т.д.), до якої він може мати доступ як до частини ресурсу, несе особа, яка надала таку інформацію.
7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина ресурсу, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на ресурсі. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, поширювати або створювати похідні роботи на основі такого змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого змісту відповідно до умов окремої угоди.
7.6. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на ресурсі) допускається їх поширення за умови, що буде дана посилання на сайт (будь-який інший ресурс) і ПІБ (псевдонім, нікнейм) автора, який написав даний текстовий матеріал.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на ресурсі або передаються через такий Ресурс.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих Сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.
7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену Користувачем на ресурсі, включаючи, але не обмежуючись, інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем ресурсу  і адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд суду за місцем знаходження Адміністрації.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією ресурсу застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація ресурсу має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на ресурсу, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Усі пропозиції чи запитання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: anastasiia@wpg.com.ua.
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://lms.coaches.systems/.